Ny lydstandard på alle norske TV-kanaler

Norske TV-kanaler samler seg nå om en ny fellesstandard for lydnivå på TV-innhold, noe som vil sikre seerne en bedre lydopplevelse. Den nye standarden vil gjelde fra 1. juni.

MTG, NRK, TV2 og Discovery er blitt enige om å innføre EBU R128 Loudness i Norge, et sett av regler utarbeidet av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) for standardisering av tillatte nivåer for lydstyrke på TV-innhold. Fra og med 1. juni i år skal alle de norske kanalene følge denne internasjonale standarden, noe som vil sikre en bedre lydopplevelse for seerne.

Den nye standarden vil avløse eksisterende regler, og den vil sikre at lydstyrken for både TV-programmer, reklame og promo ligger på samme nivå, slik at seerne unngår plutselige endringer i lydnivå mellom programmer, eller mellom kanaler, uavhengig av hva slags innhold som sendes. Selv om norske TV-kanaler allerede følger et felles sett med regler for lydnivåer, oppfatter mange seere at det er stor forskjell i lydstyrke på programmer og reklame.

R128 er en ny måte å måle lydnivåer på. Med dagens såkalte peakmetode har det utviklet seg en tradisjon på at «jo høyere jo bedre», spesielt innen reklame. Med de nye reglene måles lydnivåer med en metode som ligner mer på hvordan vår hørsel oppfatter lyd. USA var først ut med å innføre standarden i lovs form, mens TV-kringkasterne i Norge nå ønsker å komme en offentlig regulering i forkjøpet.

For å få full effekt av endringen er det viktig at den gjøres samtidig på alle kanaler, noe som blir en realitet fra 1. juni takket være samarbeidet mellom de norske tv-kanalene.

Vi du vite mer detaljer om R128 så finner du info bl.a. på https://tech.ebu.ch/loudness

In this article:

Related material

latest stories