MTG Ignite

MTG Ignite

MTG Norge lanserer MTG Ignite, en ny satsning som skal knytte til seg samarbeidspartnere og tilrettelegge for innovasjon og ideutvikling. Initiativet retter seg mot gründere, oppstartsbedrifter og andre kreative krefter, og MTG Ignite skal fungere som et kreativt veksthus ved blant annet å stille gratis kontorlokaler til rådighet. Målet er å utvikle prosjekter som kan bli store gjennom TV, radio og digitale flater eller neste generasjons underholdnings¬plattformer.

MTG skal være ledende på digital underholdning og må hele tiden være i utvikling. Administrerende direktør i MTG Norge, Morten Aass, lanserer derfor MTG Ignite, en helt ny avdeling i MTG Norge som skal finne gode prosjekter som kan ha potensial for å utvikles og leve videre i samarbeid med MTG.
Tanken er å invitere inn eksterne miljøer til å utvikle nytt innhold, konsepter, plattformer og tekniske løsninger i samarbeid med virksomhetene på huset. Det som utvikles under MTG Ignites vinger skal først og fremst være prosjekter som har relevans for MTGs eksisterende virksomheter. MTG stiller lokaler til rådighet for relevante prosjekter. Ved å skape møteplasser for MTG-ansatte og samarbeidspartnere vil begge kunne dra nytte av hverandres kompetanse, og finne et miljø for ideutveksling og eksperimentering.

Lyst til å vite mer? Kontakt:


Trygve Refvem, digitaldirektør i MTG
Trygve.Refvem@mtg.com
Mob.nr. 926 646 49


Jørn Korbi, Utviklingsdirektør i MTG Ignite
Jorn.Korbi@mtgtv.no
Mob.nr. 907 28 535

In this article:

Related material

latest stories